ถ้าติดตั้งโปรแกรมมูเดิล (Moodle) แล้วตั้งค่าให้ผู้ใช้ให้มีการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล แล้วผู้ใช้ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นว่า "Moodle Error: Could not instantiate mail function" มันมีวิธีแก้ไขอย่างไร วิธีนี้อาจเป็นวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อติดตั้งโปรแกรมมูเดิลแล้วในเครื่องแม่ข่ายของไม่ได้ติดตั้ง Mail Server เอาไว้ อย่างในกรณีของผมฝากเว็บไซต์ไว้ที่ GoDaddy และไม่มี Mail Server เป็นของตัวเอง ใช้ Moodle รุ่น 1.9.11 เปิดไฟล์ class.phpmailer.php จาก moodle/lib/phpmailer ในบรรทัดที่ 109 ให้เปลี่ยนจาก

 var $Mailer = "mail";

เป็น

 var $Mailer = "sendmail";

และในบรรทัดที่ 269 ให้เปลี่ยนจาก

 $this->Mailer = "mail";

เป็น

 $this->Mailer = “sendmail”;

จากนั้นก็ลองทดสอบการส่งอีเมลโดยการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง และคิดว่ามันช่วยให้ mail() function ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ผมได้ทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้วโปรแกรมมูเดิลก็สามารถส่งอีเมลได้ปกติ และหวังว่าคงจะใช้ได้กับเว็บไซต์ของคุณ ขอให้โชคดี

Post a Comment

أحدث أقدم