เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำชั่ว ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำไม่ดี แต่โดยส่วนใหญ่ความชั่วหรือความไม่ดีของคนอื่นมักจะเห็นชัดกว่าความชั่วหรือความไม่ดีของตัวเอง ดังคำกล่าวที่ว่า โทษคนอื่นแลเห็นเท่าภูเขา โทษตัวเราแลไม่เห็นเท่าเส้นผม วันนี้เลยนำคำสอนของท่านพุทธทาสมาฝาก
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า