หลายคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการอูบุนตูและลินุกซ์รุ่นอื่น ๆ อาจจะสงสัยว่าระบบปฏิบัติการตอนนี้ที่เราใช้มันรุ่นอะไร และเคอร์เนลที่ใช้อยู่มันรุ่นไหนกันแน่ วันนี้เลยจะมาแนะนำคำสั่งที่ใช้แสดงรุ่นของอูบุนตูและเคอร์เนล ให้เปิดเทอร์มินอลแล้วพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ ถ้าต้องการให้แสดงรุ่นของระบบปฏิบัติการอูบุนตูให้พิมพ์คำสั่ง

 cat /etc/issue

ถ้าต้องการให้แสดงเคอร์เนลของลินุกซ์ให้พิมพ์คำสั่ง

 uname -r

หรืออีกคำสั่งที่แสดงเคอร์เนลของลินุกซ์

 cat /proc/sys/kernel/osrelease

Post a Comment

أحدث أقدم