ถ้าติดตั้งโปรแกรมมูเดิล (Moodle) แล้วตั้งค่าให้ผู้ใช้ให้มีการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล แล้วผู้ใช้ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นว่า "Moodle Error: Could not instantiate mail function" มันมีวิธีแก้ไขอย่างไร วิธีนี้อาจเป็นวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อติดตั้งโปรแกรมมูเดิลแล้วในเครื่องแม่ข่ายของไม่ได้ติดตั้ง Mail Server เอาไว้ อย่างในกรณีของผมฝากเว็บไซต์ไว้ที่ GoDaddy และไม่มี Mail Server เป็นของตัวเอง ใช้ Moodle รุ่น 1.9.11 เปิดไฟล์ class.phpmailer.php จาก moodle/lib/phpmailer ในบรรทัดที่ 109 ให้เปลี่ยนจาก

 var $Mailer = "mail";

เป็น

 var $Mailer = "sendmail";

และในบรรทัดที่ 269 ให้เปลี่ยนจาก

 $this->Mailer = "mail";

เป็น

 $this->Mailer = “sendmail”;

จากนั้นก็ลองทดสอบการส่งอีเมลโดยการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง และคิดว่ามันช่วยให้ mail() function ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ผมได้ทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้วโปรแกรมมูเดิลก็สามารถส่งอีเมลได้ปกติ และหวังว่าคงจะใช้ได้กับเว็บไซต์ของคุณ ขอให้โชคดี

1 ความคิดเห็น

  1. How to login into the casino in 2021
    Here is how to septcasino.com do this: Step 1. Go 바카라 사이트 to the website. · Click on the “Login” link wooricasinos.info on the right-hand side. · Click on sol.edu.kg the “Login” button to enter a live https://vannienailor4166blog.blogspot.com/ chat number. · Enter the

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า