ปัญหาอย่างหนึ่งเมื่อใช้งานโปรแกรม Octave ก็คือ ตัวโปรแกรม Octave หา Library ที่ติดตั้งไว้ไม่เจอ โดยจะฟ้องว่า octave: error while loading shared libraries: libhdf5.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร โปรแกรม Octave จะมีการติดตั้งและเรียกใช้ Library จาก path /usr/lib/ ดังนั้นขั้นตอนแรกให้ไปเช็คใน path ดังกล่าวว่ามี Library ติดตั้งอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ให้ทำการติดตั้ง ถ้าติดตั้งแล้วแต่เป็นคนละ version เราสามารถสร้าง symbolic link เพื่อให้ไปเรียก Library แต่เป็นคนละ version ได้ โดยใช้คำสั่ง

 sudo ln -s /usr/lib/libhdf5.so.7.0.2 /usr/lib/libhdf5.so.6 

คำสั่ง sudo จะเป็นการขอใช้สิทธิ์ root, ส่วน ln -s เป็นคำสั่งในการสร้าง symbolic link โดยให้โปรแกรมที่จะเรียก /usr/lib/libhdf5.so.6 เปลี่ยนไปใช้ /usr/lib/libhdf5.so.7.0.2 แทน

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า