ในบางครั้งพบว่าเมื่อสร้างเพิ่มปฏิทินใหม่เข้าไปใน Google Calendar ผ่านทางหน้าเว็บ แต่เจ้าปฏิทินอันใหม่ไม่ยอมแสดงในมือถือ วิธีแก้ปัญหานี้ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ให้ไปที่ Settings > Applications > Manage Applications > All
2) จากนั้นให้ลบข้อมูล
          Calendar > Clear Data
          Calendar Storage > Clear Data
          Google Calendar Sync > Clear Data
3) สุดท้ายให้ไปที่ Accounts & Sync และเลือก Sync Now
หลังจากนี้แล้วปฏิทินที่เพิ่มเข้าไปใหม่ก็จะปรากฏตัวในมือถือของเรา

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า