14 มกราคม 2559

การติดตั้ง

เราจะใช้โปรแกรม SPIM ซึ่งเป็นตัวจำลองการทำงานของตัวประมวลผลแบบ MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) สำหรับการเรียนรู้ภาษาแอสเซมบลีและการทำงานของตัวประมวลผล ปัจจุบันโปรแกรม SPIM รุ่นล่าสุดมีชื่อว่า "QtSPIM" ซึ่งเป็นโปรแกรม SPIM ที่ใช้การแสดงผลโดย Qt ซึ่งเป็น GUI framework ที่สามารถนำไปใช้ได้กับระบบปฏิบัติที่แตกต่างกัน

แนะนำการใช้งานโปรแกรม QtSPIM เบื้องต้น

Read More